ABOUT THE SECTION COMICS CONCEPT ART LARPS MISC
MUSIC PHOTOS THE WALL OF SCROFFS WALLPAPERS WRITTEN FICTION

About the library


Welcome to the library! This is the repository for all material produced for Project Menidi'ath. Fictional texts, cultural information, historical texts and similar can be found under "Written fiction", and comics, concept art, photos, music and wallpapers can be found under their respective cathegories. Under "LARPs" you can find archived information about LARPs that have been arranged in relation to the project.

Though the site is officially in english, some of the material here is in swedish - this is because there is no language restriction on user-produced content. In time, non-english content will be translated, but that will be carried out in order of content priority. If you have content you wish to have published in the library, your best way is to go via the Serenai development forum.

If you have suggestions, find an error, or have a question about something, do not hesitate to get in touch!

Latest additions


TitleWriterAdded
 
The Navarian ExpeditionZacharias Holmberg12.07.18
Synopsis: A short summary of the story about the expedition that ventured into Navaria and resulted in the opening of the long lost nation
Akropa and the OuqurLudwig Sandbacka03.05.18
Synopsis: A short story about a meeting between the Akropa and the Ouqur
OuqurSandra Holmqvist, Ludwig Sandbacka03.05.18
Synopsis: A poem inspired by the Ouqur (Swe & Eng)

Featured imageFeatured text

Sagor från Frostens Rike III: Vid världens ände

Svarta, upprörda vågor slet i skeppets skrov. Kapten Sagrov stod i fören, längst framme på Sjungande Vinden, och spanade ut över de mörka vattnen. 

Vinden sjöng sannerligen. Den ylade, likt en förvriden kakofoni av Bergafolkens sånger. Den slet i seglen, fick repen att sträckas och skrika i onaturliga harmonier, och gjorde att varje havsfarare frisk nog att stå på två ben fick slita hund för att hålla skeppet på rätt köl. 

Sagrov stod längs fram i fören, med den blåsvarta manteln draperad över axlarna, och försökte förgäves skydda ansiktet från den bitande vinden, de kylslagna vattenstänken och de skarpa snökristallerna som skar in i varje bit oskyddad hud. 

Bakom dem, till babords sida, stävade Silverpilen fram. Två skepp var allt de hade kvar. Två a...

Read the full text.

All content © Zacharias Holmberg unless stated otherwise.